Aquaticum Mediterrán Élményfürdő Debrecen

Az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő a debreceni Nagyerdő szívében, egy 66 m átmérőjű kupolacsarnokban található. A különleges létesítmény dús trópusi növényzete és számos élményeleme révén nyarat varázsol az év minden napjára. A vízi paradicsom egész napos kikapcsolódást, szórakozást jelent minden generációnak. 

A legkisebbeket bébimedencével, a nagyobbakat gyerekmedencével és gyermekjátszóval várjuk. A vízi paradicsomban étterem és Thai Masszázscentrum is működik. A gyerekek körében kedvelt a vízicsopper, amit a hullámmedencében lehet igénybe venni.

Medencék: hullámmedence, bébimedence, gyerekmedence, élménymedence. 
Élményelemek: 12 csúszda, mászófal, vízicsopper, jacuzzik, barlangfürdő, sodrófolyó, gejzír, dögönyözők, gomba- és nyakzuhanyok.

 

Déri Múzeum

Déri Múzeum Debrecen egyik legnevezetesebb közgyűjteménye. A történeti formákkal épült múzeum – előtte Medgyessy Ferenc szobraival – Debrecen belvárosának ékessége. A múzeum 2012 márciusáig – felújítási és korszerűsítési munkálatok miatt – zárva tartott. A Déri Múzeum filiáléja aMedgyessy Ferenc Emlékmúzeum.

A főépület Debrecenben, a Déri tér 1.sz. alatt található. Györgyi Dénesneobarokk épületei közé tartozik (Münnich Aladárral közös terv, 1923-1929), 1930. május 25-én, országos ünnepély keretében nyitották meg.[2]

Ezt a minden oldalon nyugodt homlokzatú kompozíció, az épület jó arányai, a finom bejárat-alakítás, a helyes városszerkezeti és városképi beillesztés, valamint a kiállítási termek jó megvilágítása biztosítják. Az épület a hajdani Pap tava helyén létesített botanikus kert helyén áll.

Reformátu kollégium

Debreceni Református KollégiumDebrecen egyik fő oktatási intézménye, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a Debrecenbe menekült kormány forradalmi országgyűléseinek és az1944december 21-én tartottIdeiglenes Nemzetgyűlés színhelye.[2][3]

A kollégium 1538-as alapítása óta az elemi iskolától az akadémiai szintig folyt itt az oktatás. A teológia mellett felsőfokú filozófiai, bölcsészeti, természettudományi és jogi karral is rendelkezett. Ezek szolgáltattak alapot a későbbiekben a Magyar Királyi Tudományegyetem létrehozásához. Ugyanakkor a nagy hagyománnyal bíró Debreceni Református Kollégium egyike volt azoknak az egyházi fenntartású iskoláknak, amelyek aszocializmus évei alatt is működhettek.

A kollégium mindig nyitott volt az új eszmék iránt, hiszen maga is egy új tanítás, a reformáció szellemében jött létre. Jeles tanárai közül ki lehet emelni Hatvani IstvánBudai Ézsaiásés Maróthi György professzorokat, akik törekedtek a legkorszerűbb oktatási módszereket bevezetni és a legújabb tudományos eredményeket átadni diákjaiknak. Az évszázadok során az ország legnevesebb iskolái között számon tartott Debreceni Kollégiumban Magyarország számos nagy alakja töltötte diákéveit, mint Ady EndreArany JánosBalog ZoltánBay ZoltánCsokonai Vitéz Mihály,Bölcskei GusztávFazekas Mihály,Kölcsey FerencMóricz Zsigmond,Szabó Magda, a Tisza családból Tisza IstvánTisza Kálmán és Tisza Lajosvagy az Irinyi családból Irinyi József ésIrinyi János.

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2013-ban a debreceniReformátus Nagytemplomot és a Református Kollégiumot az ország 11. nemzeti emlékhelyének nyilvánította, és április 12-én emlékoszlopot állított a Nagytemplom és a Református Kollégium között elterülőEmlékkertben.

 
 

Debrecen Nagyerdő

A debreceni Nagyerdő területén különleges védett növényfajok és állatok élnek, nevét hatalmas, 100–120 éves fáiról kapta. Az erdőt a 18. században parkká nyilvánították, majd1939-ben 1. sorszámmal jegyezték be a védett természeti területek törzskönyvébe.

A Nagyerdő területén mintegy 700-800 növényfajt tartanak számon. A Nagyerdő a Nyírség déli részére jellemző, homokbuckás erdős-gyepes mozaiktáj jellegzetes részét képező homoki pusztai tölgyes emlékét őrzi, melynek állományalkotó őshonos fafaja a kocsányos tölgy, jellemző elegyfajai a fehér nyár, rezgő nyár ,kislevelű hárs, a mezei juhar és avadkörte.

A nagyerdei Parkerdő az erős antropogén hatás következtében jelentős mértékű átalakuláson ment át az eredeti faállomány, a cserjeszint és a lágyszárú aljnövényzet összetételét tekintve. Ám a jelenlegi állapotában is igen fajgazdag az őshonos fafajok, valamint a telepített idegen (exóta) fafajok tekintetében. A területen található idős fák sokféle élőhelyet biztosítanak számos állat-, növény- és gombafaj számára, ezért ezen fák minden olyan egyedét meg kell őrizni, amely önmagában is természetvédelmi, tájképi, esztétikai értéket képvisel. Különös tekintettel kell lenni az idős, 100 évnél öregebb, elsősorban kocsányos tölgyekre.

 

 
 

További cikkeink...

Partnereink

HungarianMagyarEnglish (UK)GermanDE-CH-ATRomanianro-RORussian